KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnymi, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 8, Tel. (042) 211 17 90, adres e-mail: przedszkole_2@post.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.
3. Dane będą udostępniane Firmie Handlowo-Usługowej „WIKOM” Wioletta Buda, adres: 92-003 Łódź ul. Zbocze 4/3 oraz Firma „MAKOLAB” S.A., 93-430 Łódź, ul. Demokratyczna 46, które gromadzą numery IP komputerów w logach dostępowych ze strony www.p2konstantynow.wikom.pl. Gromadzone dane są wyłącznie wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych użytkowników. Podstawa prawna i cel przetwarzania wyżej wymienionych danych wynika z artykułu 6 ust. 1 pkt. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych usługobiorcy – osoby korzystającej z usługi świadczonej drogą elektroniczną – jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a wynikającego bezpośrednio z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 5 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione wyłącznie organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i będą zbierane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, o ile to będzie technicznie możliwe. Następnie zostaną zniszczone.
6. Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
e. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Udostępnienie danych w postaci adresu IP jest obligatoryjne i wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
9. Klauzula informacyjna - Blok Serwis.
zapoznałem/zapoznałam się

Strona główna

Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym

Dane teleadresowe:

95-050 Konstantynów Łódzki

ul. Sadowa 8

tel/ fax: 42 /211 17 90

e- mail: sekretariat@p2konstantynow.pl


Adres strony www: www.p2konstantynow.wikom.pl


REGON: 470009801

NIP: 727 10 80 931

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim
odpowiada: Aldona Janczak
data: 17-02-2021
wytworzył: Aldona Janczak
data: 17-02-2021
data: 17-02-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 17-02-2021 - Edycja treści
  • 18-11-2020 - Edycja treści
  • 22-05-2020 - Edycja treści
  • 03-04-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 25-10-2018 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 10050